Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

 

 

Vkládám na naše stránky čtyři pověsti, které se týkají Pochvalova či jeho okolí.

Pověst I - Dřevíč.

Pověst II - O vzniku Pochvalova.

Pověst III - O stavbě kaple v Pochvalově.

Pověst IV - Čarodějnice v Pochvalově.

Turistika a pamětihodnosti

Jestliže patříte k vyznavačům pasivního odpočinku a relaxace, je zdejší kraj pravým místem. K lenošení láká místní potůček, jenž se vlévá do malého rybníku. Výborně se relaxuje také na okrajích hlubokých lesů nebo na zdejších mýtinách. Inspiraci zde také hledají umělci. Hlavně pak pro fotografy a malíře se jedná přímo o ráj.

Hlavní a zároveň jedinou kulturní dominantou obce je kaple sv. Prokopa. Tato stavba byla původně nazývána kostelem, avšak jedná se o kapli. Naleznete ji v centru vsi. Ačkoli je v Pochvalově pouze tato jedna kaplička, v okolí se nachází řada pamětihodností. Mezi všemi jmenujme klášter v Dolním Ročově, zříceniny hradů Džbán, Pravda, Hradiště v Dřevíči a řadu gotických a barokních kostelů a kaplí v okolních obcích. Pokud patříte mezi vyznavače aktivního odpočinku, doporučují se zdejší lesy ke sběru hub, nebo se lze vydat po různých kulturních památkách. Za návštěvu stojí nedaleká tvrz Divice, která přestála všechny přístavby a přestavby, aby se nyní stala významnou dominantou viditelnou již z dálky. Také byste neměli minout zvláštnost, tzv. kamenné řady u Kounova. Jedná se o kilometry kamenů poskládaných do dlouhých řád. Mezi další přírodní zajímavost patří zbytky tvrze Kozojedy. Z ní zbyly pouze zbytky valů a příkopy. Tato tvrz měla zvláštní opevnění, ve kterém byl začleněn i vodní pramen se zbytky hrází. V 19. století byla většina kamenů ze stavby rozebrána na stavbu domků. Podobný osud potkal i tvrz Rychvald vzdálenou přibližně 2 kilometry od obce Pochvalov. Bohužel se nám do dnešních dnů dochovaly pouze terénní náznaky.

V katastru obce se na ploše 24 hektarů nachází Národní přírodní rezervace Pochvalovská stráň. Rozkládá se v lesním komplexu asi dva kilometry na východ od obce. Úchvatný zážitek se turistům naskytne při pohledu na obnaženou opukovou skálu starou milióny let. Zhlédnout tuto přírodní památku jistě stojí za cestovatelskou námahu. Mimo jiné je tady výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin, hlavně pak medvědice lékařské.

Ačkoli přes obec nevede žádná turistická stezka, nedaleko se lze napojit na modrou či červenou značku. Ať už se vydáte kterýmkoli směrem, má vám zdejší krajina hodně co nabídnout.

Historie obce

Pochvalov v nejstarších dobách patřil křižovníkům s červenou hvězdou z Chlumu Svaté Maří. Důležitým dějinným milníkem bylo nalezení ložiska černého uhlí, které se nacházelo přímo pod vsí. Hlubinná těžba na dole Jiřina však byla v polovině 20. století ukončena. První písemná zmínka o obci se nachází v dokumentu z 13. července 1346 (obecně lze ale soudit, že obec je mnohem starší), kterým křižovníci ves Pochvalov (villam Pochwalow) pronajali Buškovi z Rochova. Roku 1420 byl Pochvalov zastaven k Vinařicím, v roce 1456 se připomíná ve vlastnictví pánů ze Žerotína, pak do roku 1547 patřil městu Louny, poté pánům z Klinštejna, od roku 1574 postupně k panství Peruc, Cítoliby (1585), Žerotín (1587) a Smilovice (1637).

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti:

 • 1850 země česká, kraj Cheb, politický okres Rakovník, soudní okres Louny
 • 1855 země česká, kraj Žatec, soudní okres Louny
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Louny
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Louny
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Louny
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Louny
 • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

  Ve vsi Pochvalov v roce 1932 žil téměř dvojnásobný počet obyvatel než v současnosti (553). V tomto roce byly na území obce evidovány následující živnosti a obchody – bednář, družstvo pro rozvod elektrické energie v Pochvalově, 4 hostince, 2 koláři, konsum Budoucnost, kovář, 4 krejčí, 3 obuvníci, 3 obchody s ovocem, pekař, 3 pojišťovací jednatelství, 2 porodní asistentky, 2 řezníci, obchod se smíšeným zbožím, obchod se střižním zbožím, trafika a truhlář.